Optimco Verzekeringen
De verzekeraar op mensenmaat
reisbijstand
reisbijstand

Reisbijstand

Zorg er voor dat u altijd geholpen wordt!

  • pechverhelping in België 24 uur op 24 uur, zelfs bij lekke banden. Kan het voertuig terplekke niet rijklaar gemaakt worden, dan wordt het afgesleept naar de garage van uw keuze.
  • uitbereide bijstand in het buitenland indien u tijdens de reis ziek wordt of het slachtoffer is van eens ongeval: vergoeding medische kosten, verlenging van het verblijf, regelen van bezoek in geval van hospitalisatie, repatriëring, tussenkomst in de reddings- en opsporingskosten om uw leven veilig te stellen...
  • pechverhelping, sleping, verzending van onderdelen of desnoods repatriëring van het verzekerde voertuig dat ingevolge pech of ongeval geïmmobiliseerd raakt in het buitenland

Optie vervangwagen

Optioneel kan u in uw polis reisbijstand ook de optie vervangwagen onderschrijven.  Zo blijft u mobiel wat er ook gebeurt.