Optimco Verzekeringen
De verzekeraar op mensenmaat
Optimco Verzekeringen - De verzekeraar op mensenmaat

Nieuws

14/06/2021
Vacature boekhouder
Vacature boekhouder Lees meer
14/01/2019
Optimco verhuist
Vanaf 14/01/2019 vindt u Optimco terug in haar nieuwe kantoorgebouw in de Sneeuwbeslaan 14, 2610 Antwerpen-Wilrijk. Lees meer

Optimco, naamloze vennootschap,

Sneeuwbeslaan 14, 2610 Antwerpen(Wilrijk).

Ondernemingsnummer: 0862.475.005

----------------------------------------------------

Algemene Vergadering op donderdag 27 mei 2021 om 14:00 uur.

In uitvoering van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19,  zal de Algemene Vergadering gehouden worden via video-conference. Enkel de leden van het bureau, namelijk de Voorzitter en stemopnemer zullen zoals de wet het voorschrijft fysiek aanwezig zijn op de maatschappelijke zetel. Elke fysieke aanwezigheid van de andere aandeelhouders en de andere personen die het recht hebben de Algemene Vergadering bij te wonen zal verboden zijn .

Agenda: Jaarverslag, Goedkeuring jaarrekening, Bestemming Resultaat, Kwijting bestuurders,  Kwijting aan de commissaris-revisor, Benoeming  niet-uitvoerend bestuurder, Herbenoeming  mandaat commissaris revisor en Zitpenningen.

De houders van gedematerialiseerde kapitaalsaandelen van Optimco nv dienen de nodige deelnameformaliteiten zoals voorzien in de statuten te vervullen en het attest waaruit blijkt dat zij titularis zijn ten minste drie werkdagen en ten hoogste zes werkdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering te laten toekomen aan Optimco nv en dit via aangetekend schrijven of per email aan: directiesecretariaat@optimco.be