De familieverzekering 'OPTIPLUS'

Zelfs als meest voorzichtige huisvader of huismoeder kan U betrokken raken in een ongeval dat zich voordoet in uw privéleven. Om ervoor te zorgen dat U dan voldoende beschermd bent en U uw privévermogen niet dient aan te spreken, sluit U best een familieverzekering af.

U bent immers aansprakelijk voor de schade die U door een fout of zelfs een kleine onvoorzichtigheid toebrengt aan derden. Ook uw kinderen kunnen in hun jeugdige onbezonnenheid al eens brokken maken.

Onze familieverzekering OPTIPLUS zorgt ervoor dat de slachtoffers worden vergoed indien bijvoorbeeld:

  • U of uw gezinsleden als voetganger of fietser een ongeval veroorzaken
  • uw kinderen bij oma een vaas omver gooien
  • uw hond een voorbijganger bijt
  • uw minderjarig kind ondanks uw verbod met uw wagen gaat rijden en een ongeval veroorzaakt
  • U een ongeval heeft met uw elektrische fiets of step
  • uw drone schade veroorzaakt tijdens recreatief gebruik

Rechtsbijstand

U kan helaas ook zelf het slachtoffer worden van een ongeval in uw privéleven en nood hebben aan juridische bijstand.

Daarom kan U ook naast de waarborg "Burgerlijke Aansprakelijkheid" de waarborg "Rechtsbijstand" onderschrijven. Zo geniet U van de nodige rechtshulp, mocht U die nodig hebben.

Bovendien voorzien wij in de uitkering van een voorschot indien een aansprakelijke partij talmt met de uitbetaling van de vergoeding en ook in de uitkering bij onvermogen van tegenpartij om de schade te vergoeden.


Combi-polis 'OPTIPLUS'

Combineer uw familieverzekering 'OPTIPLUS' en uw woningverzekering 'OPTIPLUS' in één verzekeringscontract en krijg een stevige reductie op de jaarlijkse premie van uw familieverzekering 'OPTIPLUS'!

50% premiekorting

Nieuwe verzekerden die een familieverzekering 'OPTIPLUS' bij ons afsluiten krijgen het eerste jaar een premiereductie van 50% op de jaarpremie :

  • indien U pas gehuwd bent
  •  indien U pas bent gaan samenwonen
  •  bij de geboorte van uw eerste kind

De polis moet wel afgesloten worden binnen het jaar na de datum van uw huwelijk/samenwonen of geboortedatum uw 1e kind.