Woningverzekering 'OPTIPLUS'

Onze woningverzekering beschikt over ruime waarborgen, waardoor uw woning en de inhoud ervan optimaal verzekerd zijn, niet alleen tegen brand maar ook tegen tal van andere risico's die zich kunnen voordoen, zoals:

 • waterschade
 • stookolieschade
 • natuurrampen
 • stormschade, hagelschade en schade door sneeuw- en ijsdruk
 • elektrisch risico
 • glasbreuk
 • aanraking door vreemde voorwerpen. Bijvoorbeeld: door een auto die van de weg slingert tegen uw woning
 • beschadiging aan uw woning door dieven of vandalen enz...

Bijkomend geniet U ook van de waarborg "Home Assistance".

Deze dienst informeert en ondersteunt U onder andere bij:

 • onbruikbaarheid van uw woning ten gevolge van brand- of waterschade
 • verlies van sleutels
 • zoeken van een vervangwoning
 • bij het zoeken naar een geschikte vakman
 • repatriëring indien uw terugkomst vereist is bij schade aan uw woning


U kan zich ook laten verzekeren voor:

 • diefstal van uw inboedel
 • rechtsbijstand; U kan de waarborg Klassiek of Optimale onderschrijven
  • Klassiek betekent dat U beroep kan doen op Optilex, onze onafhankelijke rechtsbijstandsdienst om U bij te staan bij gebeurlijke geschil omtrent de oorzaak en waarborg van een schadegeval in het kader van de brandpolis.
  • Optimale betekent dat U bovenop de waarborgen voorzien in waarborg 'Klassiek' ook kan beroep doen op Optilex bij schade aan uw woning veroorzaakt door een aansprakelijke derde. Bijkomend voorzien wij in de uitkering van een voorschot, tussenkomst in onvermogen en strafrechtelijke verdediging. 
 • onrechtstreekse verliezen, d.w.z. U krijgt een forfaitaire vergoeding van 10% bovenop de schadevergoeding om allerlei kosten zoals telefoon, administratie en verplaatsingen te bekostigen.
 • eigen gestalde motorrijtuigen op uw adres.
 • schade aan uw buitenzwembad, buitenstaande Jacuzzi en/of zwemvijver in onze waarborg Tuinaqua plus.

Onze optimalisatieclausule

Alhoewel in onze woningverzekering OPTIPLUS zeer ruime waarborgen voorzien zijn en wij de test met andere woningverzekeringen van andere verzekeraars met glans kunnen doorstaan, hebben wij een speciale clausule in onze polis opgenomen: de optimalisatieclausule.

Wat houdt de optimalisatieclausule precies in?

Indien er zich een schadegeval voordoet, dat niet valt onder de beschrijving van de diverse waarborgen van onze polis en u kan aantonen dat dit schadegeval bij een andere Belgische woningverzekeraar wel zou verzekerd zijn zonder bijpremie, dan vergoeden ook wij deze schade en dit tot een maximumbedrag van €12 500.