In al onze polissen BA-personenauto en BA-lichte vrachtwagen is de mogelijke aansprakelijkheid van BOB, de nuchtere bestuurder, gewaarborgd.

Volgens de rechtsspraak kan een BOB-bestuurder namelijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hij berokkent aan het voertuig waarmee hij anderen, die een glaasje op hebben, naar huis vervoert. Het is dus oppassen als uw niet zo nuchtere vriend of vriendin U vraagt hem/haar met zijn/haar auto veilig naar huis te voeren.

Indien U verzekerd bent bij Optimco, kan U met een een gerust gemoed deze vriendendienst vervullen. Mocht U betrokken geraken in een verkeersongeval, dan zorgt Optimco ervoor dat U niet hoeft op te draaien voor de kosten aan dat voertuig.