De verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) vergoedt iedere persoon die schade heeft geleden bij een ongeval... behalve de bestuurder van het voertuig. De énige persoon die dus geen vergoeding ontvangt, is de bestuurder zelf. En die loopt natuurlijk op ieder ogenblik het meeste risico, want een ongeval is snel gebeurd.

Om als bestuurder niet in de kou te blijven staan, is het aangewezen naast de verplichte BA-verzekering, de waarborg Autobestuurder te onderschrijven.

Als u deze waarborg onderschrijft, ontvangt U als bestuurder van het bij ons verzekerde voertuig, een vergoeding voor uw lichamelijke schade. U ontvangt dan een vergoeding voor de schade voortvloeiend uit uw opgelopen kwetsuren zoals geneeskundige kosten, hospitalisatie, invaliditeit, ...

Deze waarborg geldt ook als U een vervangingsvoertuig of toevallig het voertuig van een derde bestuurt. Zelfs als U tijdens uw vakantie in het buitenland een huurwagen bestuurt, kan U rekenen op onze tussenkomst.