Naast de verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, kan U bij ons ook een verzekering voertuigschade afsluiten. U kan kiezen voor een polis Volledige Omnium of  Beperkte Omnium.

Volledige Omnium

Optimaal beschermd bent U indien U een polis Volledige Omnium afsluit. Deze polis voorziet dezelfde waarborgen als de polis Beperkte Omnium mét uitbreiding van de stoffelijke schade.

De meeste polissen voorzien in een vrijstelling bij een schadegeval, echter bij Optimco kan U een polis “Volledige Omnium” afsluiten met een echte 0% vrijstelling. Dit betekent dat U zelf geen enkele euro hoeft te betalen bij een gebeurlijk schadegeval, ook niet bij een kleine schade.

Bovendien kan U bij Optimco de formule waardevastheid onderschrijven, waardoor de waarde van uw verzekerde voertuig gedurende 24 of 36 maanden - afhankelijk van de onderschreven formule - onaangetast blijft.

Beperkte Omnium

De polis Beperkte Omnium dekt uw voertuig voor de schade te wijten aan Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurrampen en Aanrijding met Dieren.