Wettelijk bent U verplicht een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) af te sluiten voor schade die U met uw auto veroorzaakt aan anderen. 

De minimumvoorwaarden voor dit contract zijn wettelijk vastgelegd.

Optimco biedt echter meer:

  • een gratis bijstand na ongeval
  • een levenslange bonus-malus 0
  • een versnelde daling op de bonus-malusschaal
  • inschakeling in bonus malus 0 bij overname indien U 54 maanden aantoonbaar verzekerd bent met  maximaal 1 aansprakelijk ongeval
  • extra korting op de jaarpremie indien U 54 maanden aantoonbaar verzekerd bent met maximaal 1 aansprakelijk ongeval
  • voordelig tarief voor goede bestuurders
  • voordelig instaptarief voor jongeren
  • voordelig tarief voor senioren

Uitbreidingen:

Bovendien kan U uw polis BA uitbreiden met de waarborgen rechtsbijstand en autobestuurder.