Deze verzekering is eigenlijk voor elke eigenaar van een voertuig onmisbaar. U loopt immers steeds de kans betrokken te raken in een juridische procedure naar aanleiding van een ongeval.

Op dat moment zal de onafhankelijke rechtsbijstandsafdeling OPTILEX uw belangen optimaal verdedigen en desnoods een advocaat of deskundige die U vrij kan kiezen, aanstellen.

Optimale formule

Bij Optimco voorziet de polis Rechtsbijstand 'Optimale' in héél wat voordelen en dit aan een zeer gunstige premie:

 • Uitgebreide strafrechtelijke verdediging, ook o.a. in geval van betichting van alcoholintoxicatie.
 • Uitgebreide bijstand bij het verhalen van uw ongevalsschade op de aansprakelijke partij en bij een contractueel geschil met bijvoorbeeld de carwashuitbater of de takelfirma.
 • Voorschieten van de schadevergoeding, als de aansprakelijke tegenpartij de zaak laat aanslepen.
 • Vergoeding van uw schade als de tegenpartij onvermogend is.
 • Zelfs als U als fietser of voetganger het slachtoffer zou worden van een verkeersongeval en de aanrijder is onvermogend, vergoeden wij U!

U kan ervoor opteren om de waarborg rechtsbijstand op te laten nemen in de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid of de waarborg als een apart contract af te sluiten.

Klassieke formule

Naast de 'Optimale' rechtsbijstand kan U ook opteren voor de 'Klassieke' formule, die voordeliger is.

Gezinsrechtsbijstand

Zijn er meerdere voertuigen in het gezin, dan kan het voordeliger en makkelijker zijn om een gezinsrechtsbijstand af te sluiten.

Deze voorziet in de ruime waarborg 'Optimale' maar dan voor alle inwonende gezinsleden, als bestuurder of inzittende van volgende voertuigen die zij bezitten of die zij besturen:

 • personenwagens
 • lichte vrachtwagens gebruikt voor privédoeleinden 
 • mobilhomes, gebruikt voor kampeerdoeleinden
 • moto's
 • bromfietsen
 • alle soorten aanhangwagens
 • caravans